Konzorcij RRI projekta BioSTARCHew, ki ga koordinira podjetje Mlin KATIĆ, je za razvoj »Okolju prijaznih igrač za hišne ljubljenčke« pridobil so-financiranje iz javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, izdanega s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Po dvoletnih razvojno-raziskovalnih dejavnosti projekta bo do konca decembra 2025 na voljo premium produktna linija žvečljivih igrač za pse, ki bo v skladu s smernicami zelenega prehoda omogočila:

  • izrabo neizkoriščene stranske surovine škroba v primarno surovino za izdelavo okolju prijaznih izdelkov z bistveno nižjim ogljičnim odtisom. Podobnih rešitev v mednarodnem merilu še ni na voljo, zato bo ta projekt prvi, ki vzpostavlja krožni snovni tok na tem področju,
  • izdelavo mehansko in estetsko izboljšanih produktov skozi integracijo vlaknin sekundarnega izvora, biološko osnovanih polimerov in naravnih dodatkov za izboljšanje ciljnih lastnosti materiala,
  • vzpostavitev lokalne dobavne verige, od ponudnika sekundarnih surovin do predelovalca, trgovca in uporabnika novih proizvodov,
  • primer odličnega krožnega poslovnega modela kjer stranski produkt živilske industrije postane vhodna surovina za izdelavo okolju prijaznih izdelkov za industrijo hišnih ljubljenčkov.

 

Glavni prijavitelj, Mlin KATIĆ d.o.o., bo skozi RRI dejavnosti projekta BioSTARCHew nadaljevalo svoje poslanstvo trajnostnega razvoja in strateške zaveze k ustvarjanju okolju prijaznih in naravnih izdelkov, poleg tega pa bo svoj portfelj izdelkov razširilo tudi na druge tržne segmente. Nova produktna linija BioSTARCHew izdelkov bo temeljila na produktih z visoko dodano vrednostjo, ki bodo biorazgradljivi, kompostabilni ali reciklabilni. Mlin KATIĆ trenutno proizvaja bio izdelke za prehrambno-živilski sektor, s produktno linijo BioSTARCHew izdelkov pa vstopa na nov trg, kjer se bo profiliral z novo blagovno znamko bioplastičnih igrač in opreme za hišne ljubljenčke, certificiranih za biološko razgradnjo.

 

Vrednost in sofinanciranje projekta:

Skupna vrednost projekta je 649.988 EUR, od tega je 299.992 EUR sofinanciranih iz EU sredstev in 349.996 EUR iz lastnih sredstev.

Za razvoj produktnega seta BioSTARCHew je zagotovljeno sofinanciranje iz javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, izvaja pa Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, (www.noo.gov.si). Z Mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU: NextGenerationEU.

 

Partnerski konzorcij:

Podjetje Mlin KATIĆ d.o.o. nastopa kot vodilni partner, TECOS kot konzorcijski partner ter Veterina in trgovina TAČKA d.o.o. kot strateški partner z lastnim finančnim kapitalom.

 

Koordinatorska vloga:

Vodenje projektnega razvoja na novih materialnih sestavah, optimizaciji separacijskih postopkov proteinskih komponent ter validaciji končnih izdelkov v operativnem industrijskem okolju. Zadolžitve vodilnega partnerja obsegajo še načrtovanje končnih izdelkov po načelu eko-dizajna, razvoj krožnega poslovnega modela, nadzor nad možnostjo reciklaže, oziroma biološke razgradnje ter pridobivanje ustreznih zakonskih podlag za certificiranje končnih izdelkov linije BioSTARCHew. Kot prijavitelj projekta bo Mlin KATIĆ glavni diseminacijski partner za eksploatacijo projektnih rezultatov na domačem in mednarodnem trgu kar bo pomembno vplivalo na njegove prihodnje poslovne rezultate in celotno strateško partnerstvo.

Več informacij o projektu: g. Marko Katić (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) ali dr. Vesna Žepič Bogataj (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) /  Peter Fajs (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

 

„Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU“

LOCATION

Shop in Velika vas

Velika vas 1b

8273 Leskovec pri Krškem

  

OPENING HOURS

Shop in Velika vas

MONDAY-FRIDAY: 8:00 - 16:00
SATURDAY: 8:00 - 12:00

On Sundays and holidays, the shop is closed!

 

 

© 2024 Mlin Katić d.o.o. All Rights Reserved. Agencija.5ka